Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja stranice

Ami  Auto WebShop može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uvjetima kupnje koji su niže navedeni. Molimo Vas da Uvjete kupnje koji slijede obavezno pažljivo pročitate prije korištenja Ami Auto WebShopa u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istom ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Kada pristupate kupnji naših proizvoda putem online kupnje ili posjećujete ove internet stranice radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste se upoznati i da ste suglasni s ovim Uvjetima kupnje, u suprotnom Ami National Trade d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima kupnje tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima, već posjetite naše prodajne centre gdje će Vam naše stručno i ljubazno osoblje dati sve potrebne informacije i gdje možete ostvariti kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.

Uvjeti kupnje

Putem „Ami Auto WebShopa“ moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Korištenjem „Ami Auto WebShopa“ smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Uvjetima kupnje te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik „Ami Auto WebShopa“ nije pročitao Uvjete kupnje.

Registracija

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici „Ami Auto WebShopa“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup i/ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „Ami Auto WebShop“.

Naručivanje proizvoda

Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „Ami Auto WebShopu“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail adresu Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „Ami Auto WebShopu“. Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su. Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom plaćanja proizvoda.

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca e-mailom i/ili telefonski po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

Detaljnije objašnjenje procesa online kupnje Kupac može dobiti odabirom linka „Upute za online kupovinu“  koji se nalazi kraj svakog proizvoda istaknutog na „Ami Auto WebShopu“ kojeg je moguće kupiti online kupnjom.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama/trgovinama Prodavatelja na adresi Varaždinska 89, Popovec, 10360 Sesvete. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, Prodavatelj je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

Podaci potrebni za podnošenje prigovora:
poštom - na adresu:  Varaždinska 89, Popovec,10360 Sesvete,
e-mailom - na e-mail adresu:  info@ami-nationaltrade.hr,
izravno u poslovnim prostorijama na adresi  Varaždinska 89, Popovec,10360 Sesvete.
Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se Kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.